Liceum ogólnokształcące dla dorosłych "Żak" Kołobrzeg

ul. Armii Krajowej 20c/14 (I piętro), 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352-02-92

Dla absolwentów gimnazjum, 8-letniej szkoły podstawowej lub zasadniczej szkoły zawodowej.

Tryb nauczania: zaoczny

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak to szkoła zaoczna, dzięki czemu pogodzenie pracy ze zdobywaniem średniego wykształcenia jest możliwe! I to wszystko bez radykalnych zmian w Twoim dotychczasowym trybie życia. Dodatkowo bez egzaminów wstępnych, w przyjaznych warunkach, z profesjonalną kadrą nauczycielską i bezpłatnie.

Zajęcia w naszym liceum prowadzimy zgodnie z podstawami programowymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zdobędziesz wiedzę nie tylko z języka polskiego, matematyki, fizyki, geografii, biologii czy historii, ale też z informatyki i podstaw przedsiębiorczości oraz języka obcego.

Po zakończeniu toku nauczania, możesz przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać świadectwo dojrzałości. Jeśli zechcesz kontynuować z nami edukacyjną przygodę i zdobyć konkretne i praktyczne umiejętności, możesz wybierać spośród 38 kierunków pożądanych na rynku pracy.


Komentarze

Ostatnia globalna aktualizacja placówek edukacyjnych: 2019

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności